De huidige eengezinswoningen zijn vierenzestig jaar oud en zijn gezien de huidige technische en bouwkundige staat dringend aan renovatie toe. Vanwege de leeftijd van de woningen en de eisen van de overheid op het gebied van energiezuinigheid en veiligheid is eigenaar Woonstede tot de conclusie gekomen dat sloop en nieuwbouw de beste optie is voor deze locatie.