Het gaat om de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Nieuw is volgens de provincie dat projectideeën moeten aansluiten bij ‘de doelen voor energietransitie, gezondheid, zorg, water, landvouw, voeding en veiligheid’. ,,Met deze subsidieregeling steunen we bedrijven bij onderzoek naar de haalbaarheid van hun innovaties, want de opgaven van vandaag vragen om nieuwe oplossingen en da...