De TONK-regeling die in maart ingevoerd, is bedoeld als ‘laatste vangnet’ voor mensen van wie het inkomen door de coronacrisis dusdanig is gedaald dat zij hierdoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Daarbij gaat het onder meer om huur of hypotheek; kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water; servicekosten; verzekeringen en gemeentelijke belastingen. Het kabinet heeft 260 mi...