Gedeputeerde Staten van Gelderland willen het doen in een fractie van deze tijd omdat zij het concept-herindelingsontwerp al in januari 2021 ter besluitvorming op hun collegetafel willen hebben.