VERBOUWING In maart van dit jaar heeft het college samen met het bestuur van De Breehoek een haalbaarheidsstudie gedaan, waarin is nagegaan of er een slimme combinatie mogelijk is van Breehoek, gemeentehuis en bibliotheek. Alle partijen waren positief over de uitkomsten daarvan. De verhuizing van het gemeentehuis naar De Breehoek biedt, naast exploitatievoordelen op pandniveau,...