Topambtenaar Chris Kuijpers nam de petitie namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties digitaal in ontvangst.