Hiermee wil de provincie het draagvlak in zowel Scherpenzeel als Barneveld in beeld brengen voor de drie verschillende scenario’s, te weten zelfstandigheid, bestuurlijke samenwerking of fusie met Barneveld.