Momenteel loopt er een open overleg-fase tussen Barneveld, Scherpenzeel en Gelderland, waarbij de beste toekomstvariant voor Scherpenzeel wordt verkend: zelfstandigheid, een duurzaam partnerschap met Barneveld of een fusie met Barneveld. Scherpenzeel wil hier niet aan meedoen; de gemeente verwijt de provincie vooringenomenheid.