In het kieskompas dat de provincie presenteert, ter aanvulling op de al verzamelde informatie in gesprekken van het open overleg, worden louter de meningen van inwoners in kaart gebracht over wat ze belangrijk vinden in hun dorp en wat ze in de toekomst verwachten van hun gemeente. Het onderzoek wordt voor de provincie uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking van Kieskom...