De ‘Fusie-Plusvariant’, een eerste idee om te komen tot een verbeterde versie van het eerder door GS al bejubelde prachtige kernenbeleid van Barneveld; een model waarin de inwoners nóg meer zeggenschap moeten gaan krijgen over hun eigen dorp. Want zeggenschap, zo wisten de Commissaris van de Koning John Berends en Gedeputeerde Jan Markink, is tenslotte een heel belangrijke wens (van de inwoners...