Afbeelding
Bas Czerwinski

'Coalitie met CU en VVD logisch'

Verkiezingen/nieuws Verkiezingen voor gemeenteraad 2018

RENSWOUDE Een coalitie met ChristenUnie en VVD is het meest logisch in Renswoude. Dat blijkt uit de tussenrapportage van informateur Jan Wolleswinkel.

Na een gezamenlijke openbare bijeenkomst met alle vijf fracties heeft Wolleswinkel, informateur bij de coalitiebesprekingen in Renswoude, gesprekken gevoerd met de individuele fracties. Hij heeft een tussenrapportage uitgebracht over zijn eerste
bevindingen. Daaruit komt naar voren dat alle fracties het logisch vinden dat de twee winnaars bij de verkiezingen, de ChristenUnie en de VVD, met elkaar in gesprek gaan om een coalitie te vormen. De informateur zal in deze fase de gesprekken blijven begeleiden. Het gaat daarbij zowel over de manier van werken als over de inhoudelijke kant van een aantal onderwerpen.

advertentie