Kerkdiensten

Nieuws

Scherpenzeel

Herv. Gemeente: zo. 9.25 uur: ds. J. Bogerd; 18.25 uur: ds. M.A. Kuyt, Huizen.

Hersteld Hervormde Gemeente, Wittenbergschool: zo. 9.30 uur: kand. R. v.d. Kamp; 18.30 uur: ds. H. Verheul.

Prot. Gemeente ‘De Achthoek’: zo. 10.00 uur: ds. D. Boekema.

Vrije Evangelische Gemeente: zo. 9.30 uur: evang. P. Smit, Veenendaal.

Chr. Geref. Kerk, De Heijhorst: zo. 9.30 uur: evangelist A.K. van Dalen, dovendienst; 18.30 uur: ds. S.B. v.d. Meulen, voorber. H.A.

Geref. Gemeente: zo. 10.00 uur en 18.30 uur: leesdienst.

RK Parochie St. Antonius Abt (Heijhorst): zo. 10.00 uur: Eucharistieviering, past. G. Nijland.

Renswoude

Herv. Gemeente: zo. 9.30 uur: drs. N.C. v.d. Voet, Veenendaal; 18.30 uur: ds. J. Bogerd, Scherpenzeel.

Geref. Kerk: zo. 9.30 uur: ds. A. Boelhouwer, Wageningen.

Woudenberg

Herv. Gemeente: zo. 9.00 uur: ds. C.B. Stam, voorber. H.A.; 10.45 uur: ds. A.L. van Zwet, voorber. H.A.; 16.30 uur en 18.30 uur: ds. A.L. van Zwet.

Hersteld Hervormde Gemeente: zo. 9.30 uur: ds. C.J.P. van der Bas, voorber. H.A.; 18.30 uur: ds. C.J.P. van der Bas.

Protestantse Gemeente De Voorhof: zo. 10.00 uur: ds. M.A.F. Westermann, H.A.; 18.30 uur: ds. P.B. Koekkoek, H.A.

Oud Geref. Gemeente: 9.30 uur en 18.30 uur: leesdienst.

RK Parochie H. Catharina: wo. 6 juni 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor W. de Jong; zo. 10.30 uur: Woord- en Communieviering, pastor E. van Dijl, m.m.v. gemengd koor. Er is kindernevendienst.

Evangeliegemeente Nieuw Leven, De Camp: 10.30 uur: bijeenkomst.

Grace Chr. Fellowship, Geeresteinselaan 87: zondag 11.00 uur: samenkomst; wo. 20.00 uur: bijbelstudie en bidstond (Ned./Eng.).

Jehova’s Getuigen: do. 19.30 uur: Theocratische school; 20.15 uur: dienstvergadering; zo. 10.00 uur: openbare lezing; 10.55 uur: Wachttorenstudie.

Stichting Vergaderlokaal ‘Rumelaar’: tot 19 september geen dienst.

advertentie