Renswoude financieel gezondste gemeente van Utrecht

Nieuws

RENSWOUDE - De gemeente Renswoude komt als financieel meest gezonde gemeente van Utrecht uit de bus. Dat blijkt uit de nota ‘Begrotingspositie 2007’ die onlangs door het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht is gepresenteerd.

De financiële positie van 16 van de 29 Utrechtse gemeenten is gezond. De provincie heeft bij het financieel beleid van 12 gemeenten kanttekeningen geplaatst.

De provincie heeft als taak financieel toezicht te houden op de decentrale overheden in de provincie Utrecht. Het dagelijks bestuur van de provincie brengt hierover jaarlijks verslag uit in de Nota Begrotingspositie. Zwaartepunt van de nota is het verslag over de begrotingen van de Utrechtse gemeenten. Daarnaast wordt ook de financiële situatie van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en de waterschappen belicht.

Op basis van een aantal financiële meetpunten, zoals de omvang van het vermogen als vangnet voor risico’s en de belastingdruk, is een ranglijst tot stand gekomen van de financiële gezondheid van gemeenten. De gemeente Renswoude komt als ‘financieel, meest gezonde’ gemeente uit de bus, de gemeente IJsselstein is hekkensluiter. De tabel richt zich uitsluitend op de gemeentelijke ‘portemonnee’ en zegt dus niets over het voorzieningenniveau binnen een gemeente.

Evenals vorig jaar hebben de gemeenten Abcoude en Bunschoten respectievelijk de hoogste en laagste belastingdruk. Een eigenaar/gebruiker in Bunschoten betaalt € 479 aan belasting. In Abcoude is dat twee maal zoveel (€ 974). De financiële positie van de waterschappen is over de gehele linie in orde.

advertentie