Oosgtdag

Nieuws

SCHERPENZEEL - Zaterdag 11 augustus aanstaande om 11.00 uur wordt het startsein gegeven voor de jaarlijkse nostalgische oogstdag op het Landgoed "Den Treek".

Deze sfeervolle middag" zal gehouden worden op de hoek Buurtweg/Paradijsweg in Leusden en vanaf de weg van Woudenberg naar Leusden zal door middel van bordjes aangegeven worden waar de dag uit vroegere tijden beleefd kan worden.

In 1995 hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers het plan opgevat om het in onbruik geraakte oogsten van koren met behulp van paarden, weer nieuw leven in te blazen. Het bleek toen dat op het landgoed "Den Treek" in Leusden, jaarlijks een aantal percelen met rogge werd ingezaaid, in het kader van Agrarisch Natuurbeheer. Hier is op ingespeeld en één van de akkers werd spontaan door de beheersverantwoordelijken ter beschikking gesteld. Ook dit jaar krijgen we weer toestemming om de oogstdag te organiseren, waardoor u als belangstellende kunt meegenieten van oogstwerkzaamheden uit vroegere tijden.

Het programma omvat onder andere het maaien van de rogge. Het maaien gebeurt met de hand en door een eenpaards- en tweepaardsgrasmachine, die zijn omgebouwd om de rogge te kunnen maaien. Door een aantal in stijl geklede vrijwilligers wordt de gemaaide rogge voorzien van een 'band' en de dan ontstane schoven worden op zogenaamde hokken

gezet. De geplaatste 'hokken' worden op een authentieke oogstwagen geladen, die door twee paarden wordt getrokken. De schoven worden op deze wijze naar de dorsmachine gebracht. Het dorsen geschiedt op verschillende manieren. Er wordt met de hand gedorst door de "Vlegelmutsen". Toch zal het meeste koren gedorst worden met de dorsmachine zoals die in onze streek in vroegere tijden volop in bedrijf was.

Verder zal het hooien met verschillende paardgetrokken machines getoond worden. Een deel van de akker zal met paard en ploeg winterklaar gemaakt worden.

Er is roggebrood, vers gebakken brood, wafels en verschillende andere lekkernijen te koop.

Ook is een aantal kramen aanwezig waarin oude ambachten beoefend worden.

Uw kinderen kunnen kennis maken met Oud-Hollandse kinderspelen.

Dit jaar zal weer het roofvogelteam Valkeniershof te gast zijn met een fraaie roofvogelshows.

Verder zullen de Poortzangers uit Woudenberg rond 14.00 uur prachtige oogstliederen laten horen

advertentie