Cursus voor meerlingen

Nieuws

SCHERPENZEEL - Op het consultatiebureau worden wijkverpleegkundigen regelmatig geconfronteerd met vragen van ouders over hun meerling. Twee of meer kinderen van dezelfde leeftijd opvoeden is ontzettend leuk, maar niet altijd eenvoudig. Naast praktische problemen, kom je als ouder ook voor heel veel andere vragen te staan. Wij willen u de mogelijkheid geven een antwoord te vinden op uw vragen en ervaringen uit te wisselen met andere ouders. Daarom organiseert Kruiswerk West-Veluwe een cursus van drie avonden voor ouders met een twee- of meerling. De leiding van de avonden is in handen van een pedagoog (zelf “helft” van een tweeling en medewerker bij de Meerlingentelefoon) en een contact-persoon van de NVOM (Nederlandse Vereniging van Ouders van Meerlingen), zij is eveneens ervaringsdeskundige.

Tijdens de eerste avond krijgt u uitgebreid de tijd om kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en thema’s aan te dragen voor de tweede en derde avond.

Op de tweede en derde avond vormen de vragen van de deelnemende ouders het uitgangspunt.

Mogelijke thema’s kunnen zijn:

- Zijn er opvallende verschillen tussen een- en meerlingen wat betreft hun ontwikkeling?

- Welke invloed heeft de omgeving op de ontwikkeling van de identiteit bij meerlingen?

- Hoe kijken volwassenen terug op hun leven als deel van een meerling?

- Identiteitsontwikkeling bij meerlingen

- De mogelijkheden en onmogelijkheden van het opvoeden tot een individu

- Schoolkeuze: wel of niet samen in een klas

- Driftbuien en huilgedrag/ nee-fase/ concurrentiestrijd

De cursus Meerlingen (14 tot 48 maanden) is gepland op de volgende data: maandag 29 oktober, 5 en 12 november 2007 van 20.00 uur – 22.00 uur. Lokatie: wijkgebouw Kruiswerk West-Veluwe, Wethouder Rebellaan 132, Barneveld.

advertentie