Open ochtend op obs 'De Dorpsbeuk'

Nieuws

SCHERPENZEEL - Op vrijdag 18 oktober staan tussen 9.30 - 11.30 uur de deuren van de kleuteringang open van obs 'De Dorpsbeuk'. Wij nodigen alle belangstellenden van harte uit om dan een kijkje te komen nemen in onze school.

'De Dorpsbeuk' maakt deel uit van de Stichting EEM-VALLEI Educatief.

In de Stichting EEM-VALLEI Educatief hebben de 20 openbare basisscholen in de regio, de handen ineen geslagen. Onder het motto 'samen sta je sterker', werken de scholen aan de kwaliteit van het openbaar onderwijs.

'De Dorpsbeuk' staat open voor iedereen. Wij vertellen de kinderen niet alleen dat mensen verschillen, maar leren de kinderen ook deze verschillen te respecteren.

Wij streven er naar de kinderen een grote mate van zelfstandigheid aan te leren en houden daarbij rekening met de capaciteiten van elk kind. De zorg voor onze leerlingen staat dan ook hoog in het vaandel. Er wordt gewerkt met dag- en weektaken, waardoor er extra individuele aandacht aan de leerlingen kan worden gegeven.

Het gaat op 'De Dorpsbeuk' niet alleen om de leerresultaten. Naast rekenen, schrijven, taal, lezen en wereldoriëntatie is er ook aandacht voor expressie en sociale vaardigheden. Vorig jaar zijn wij gestart met de invoering van het programma 'De Vreedzame School'.

Er is een vakleerkracht voor muziek en wij bieden de mogelijkheid tot het volgen van godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs.

Op 'De Dorpsbeuk' zijn veel ouders zeer actief betrokken in de ouderraad, de medezeggenschapsraad en in de creatieve werkgroep. Daarnaast helpen veel ouders mee aan activiteiten als de sportdag, het slotfeest, excursies, avondvierdaagse e.d..

Tijdens de open ochtend zijn er ouders van de ouderraad en enkele leerlingen aanwezig die u kunnen rondleiden en vragen kunnen beantwoorden. Tevens is een van de directieleden aanwezig.

Mocht u 18 oktober niet in de gelegenheid zijn om te komen, maar heeft u wel belangstelling, dan kunt u vanzelfsprekend ook een afspraak maken om op een ander tijdstip de school een keer te bezoeken. Telefoonnummer: 033-2772155

advertentie