Informatieavond voor melkveehouders

Nieuws

SCHERPENZEEL - Melkveehouders in de Gelderse Vallei en Utrecht-Oost kunnen dit najaar deelnemen aan een nieuw praktijkproject over duurzaam bodembeheer. Op woensdag 3 oktober wordt hiervoor een informatieavond gehouden. Deze vindt plaats in de skybox op het bedrijf van G. van Ginkel, Brinkanterweg 39 in Scherpenzeel (tel. 033-277 3879). De avond begint om 20 uur.

Het project Duurzaam Bodembeheer gaat dit najaar van start. Het is bedoeld voor melkveehouders uit het reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. Tijdens de cursus proberen de deelnemers in studiegroepverband hun bedrijfsresultaten te verbeteren op basis van de kringloopaanpak. Hiermee wordt bedoeld dat de melkveehouder het beste probeert te halen uit de productie van het gras, het voer, de koe en de mineralen uit de mest.

De aanpak in dit project heeft zich ook in projecten als Duurzaam door Durf en Demonstratieproject Biodiversiteit in de provincie Drenthe ruimschoots bewezen. Melkveehouders zijn enthousiast over deze aanpak en hebben ervaren dat deze goed is voor de portemonnee. Dit komt door het verbeteren van de benutting van mineralen waardoor de verliezen worden beperkt. De productie en (zeker zo belangrijk) de kwaliteit van het ruwvoer blijft hierdoor op peil terwijl kan worden bespaard op kunstmest en krachtvoeraankoop. Er is minder ziekte onder de dieren, waardoor ook op veterinaire kosten wordt bespaard.

Melkveehouders kunnen zich opgeven voor een studiegroep van het project Duurzaam Bodembeheer. Het project is een initiatief van LAMI, wordt financieel ondersteund door de provincies Utrecht en Gelderland en wordt uitgevoerd door Adviesbureau ETC uit Leusden. Het project heeft een looptijd van twee jaar. De kosten voor deelname aan de studiegroep bedragen 235 euro per jaar. De deelnemer krijgt hiervoor in totaal acht praktische bijeenkomsten en een excursie. Onderwerpen zijn o.a. ruwvoer- en graslandmanagement, bodembiodiversiteit & bemesting, en inzicht in economische voordelen van goede mineralenbenutting. Er wordt gebruik gemaakt van cijfers van het eigen bedrijf, die in de studiegroep met elkaar worden vergeleken.

Voor verdere inlichtingen over het project en opgave voor de informatie avond kunt u terecht bij:

Dorieke Goodijk en Willem van Weperen

ETC, Postbus 64, 3830 AB Leusden

tel: 033-4326056 (Dorieke), of 06-13392085 (Willem)

advertentie