Laatste RK-dienst in Scherpenzeel

Nieuws

SCHERPENZEEL/WOUDENBERG - Het rectoraat Sint Antonius-Abt Scherpenzeel-Renswoude stopt met rooms-katholieke vieringen in Scherpenzeel. Zondag 28 oktober was de laatste samenkomst. Voortaan wordt gekerkt in de Catharinaparochie in Woudenberg.

,,We doen als rectoraat bijna alles met vrijwilligers, en daar ontbreekt het ons nu aan’’, zegt bestuurslid Wim Jurgens. ,,Er zijn te weinig leden die nog bestuurlijke en andere taken op zich willen en kunnen nemen. Het aantal vrijwilligers is sterk teruggelopen, waardoor de klussen die gedaan moeten worden zo langzamerhand op een paar schouders terecht komen.’’ Na raadpleging van de leden heeft het bestuur van het rectoraat besloten met de zondagvieringen te stoppen.

De geloofsgemeenschap telt circa 200 leden in Scherpenzeel en Renswoude, van wie er zo’n 110 financieel bijdragen. Elke zondag waren er 35 tot 40 kerkgangers. De vieringen hadden plaats in een zaal in activiteitencentrum De Heijhorst in Scherpenzeel die op andere dagen voor diverse doeleinden wordt ingezet. Een kastenwand die werd gebruikt als bergruimte voor kerkelijke attributen, werd ‘s zondags opengezet om te dienen als decor voor het altaar. De achterwand bestond uit zestig stoffen afbeeldingen gemaakt door dames uit de geloofsgemeenschap.

Een rectoraat is in de Rooms-Katholieke Kerk een gedeelte van een parochie die een zekere mate van onafhankelijkheid heeft. Sint Antonius-Abt Scherpenzeel-Renswoude is in 1976 opgericht als rectoraat, viel aanvankelijk onder achtereenvolgens de parochies Sint Andries in Leersum en Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand in Austerlitz, was lange tijd zelfstandig en is nu een onderdeel van het parochieverband Sint Maarten van parochies op de Utrechtse Heuvelrug die in 2009 één parochie gaan vormen.

Rooms-katholieken in Renswoude leefden eerder mee met de Willibrorduskerk aan de Nieuweweg bij Veenendaal, toen nog Renswoude. De in 1954 gebouwde Salvatorkerk in Veenendaal was beginjaren zeventig aanleiding de Willibrorduskerk te sluiten. In die tijd zijn er in Renswoude rooms-katholieke vieringen op zaterdagavond gehouden in de gereformeerde kerk De Voorhof.

In Scherpenzeel werd op 18 juli 1954 voor het eerst sinds de overgang van de dorpskerk naar de Reformatie in 1594 de heilige mis gelezen, in café-restaurant De Witte Holevoet, met toestemming van aartsbisschop Alfrink. Frans Huijbers, kok in De Witte Holevoet, en ondernemer Van Gemert sr. waren de initiatiefnemers. Sinds 1965 kwamen de Scherpenzeelse rooms-katholieken op zondagmorgen bijeen in het gereformeerde verenigingsgebouw De Doorslag aan de Molenweg. In de jaren zeventig nam het aantal rooms-katholieken in Scherpenzeel toe als gevolg van woningbouw. Bij de ingebruikname van De Heijhorst in 1976 werden de eucharistievieringen verplaatst naar het activiteitencentrum.

De samenwerking tussen ‘Scherpenzeel’ en Renswoude’ - met een eucharistieviering op zondag in Scherpenzeel - dateert van 1973, na de sluiting van de Willibrorduskerk bij Veenendaal. Voor de eucharistievieringen deed het rectoraat Sint Antonius-Abt onder meer een beroep gedaan op de paters salesianen van Don Bosco uit Leusden en later ook op emeritus-missionaris pater J. Volkers uit Weurt bij Nijmegen.

advertentie