Kerkdiensten

Nieuws

Opgave en/of wijzigingen: R.L. van den Brink-Kremer, tel. 0342-494204; e-mail: r.v.d.brink@bdu.nl

SCHERPENZEEL

Herv. Gemeente: zo. 9.25 uur: ds. J. Bogerd; 18.25 uur: P. Molenaar.

Hersteld Hervormde Gemeente, Wittenbergschool: zo. 9.30 uur: ds. C.J.P. van der Bas; 18.30 uur: kand. A.P. Muilwijk.

Prot. Gemeente ‘De Achthoek’: zo. 10.00 uur: ds. C.C.A. Melgers; 18.30 uur: mevr. W. Huizer, Hulshorst, lofprijzingsdienst.

Vrije Evangelische Gemeente: zo. 9.30 uur: ds. A.B. den Hartog, Aalburg, H.A.

Chr. Geref. Kerk, De Heijhorst: zo. 9.30 uur: ds. H. Last, Veenendaal; 18.30 uur: ds. H. Last, PraisePlus.

Geref. Gemeente: geen opgave ontvangen.

RK Parochie St. Antonius Abt: zo. 10.30 uur: Viering in H. Catharina, Woudenberg.

WOUDENBERG

Herv. Gemeente: zo. 9.00 uur: ds. J. van Oostende; 10.45 uur: ds. A.L. van Zwet; 16.30 uur: ds. C.B. Stam; 18.30 uur: ds. A.L. van Zwet.

Hersteld Hervormde Gemeente: zo. 9.30 uur: ds. K. ten Klooster; 18.30 uur: kand. Van den Brink, Ede.

Protestantse Gemeente De Voorhof: zo. 10.00 uur: ds. P. ‘t Hoen, H.A.; 18.30 uur: ds. C.P. Koole, Schoonhoven.

Oud Geref. Gemeente: 9.30 uur en 18.30 uur: leesdienst.

RK Parochie H. Catharina: wo. 9.30 uur: pastoor H. Woorts, Eucharistieviering; zo. 10.30 uur: dhr. Th. Snijders, Woord- en Gebedsviering, met samenzang. Er is kindernevendienst.

Evangeliegemeente Nieuw Leven, De Camp: 10.30 uur: bijeenkomst, spreker Karel Gooijer, voor kinderen eigen programma; 12.15 uur: zendingspresentatie familie Velker uit Curacao. Na afloop lunch.

Grace Chr. Fellowship, Geeresteinselaan 87: zondag 11.00 uur: samenkomst; wo. 20.00 uur: bijbelstudie en bidstond (Ned./Eng.).

Jehova’s Getuigen: do. 19.30 uur: Theocratische school; 20.15 uur: dienstvergadering; zo. 10.00 uur: openbare lezing; 10.55 uur: Wachttorenstudie.

Stichting Vergaderlokaal ‘Rumelaar’: wo. 19 dec. 19.30 uur: ds. B. Reinders, Harskamp.

RENSWOUDE

Herv. Gemeente: zo. 9.30 uur en 18.30 uur: ds. G. Boer.

Geref. Kerk: zo. 9.30 uur: ds. P.J. Rebel, Utrecht.

advertentie
advertentie