‘Vier á vijf keer zoveel ratten’

Nieuws

“We willen samen met agrariërs optrekken, want het aantal wordt nu wat groot. Niet tijdig reageren betekent rattennesten. En dan loop je achter de feiten aan. We moeten nu voorkomen dat de populatie verder toeneemt”, licht Baarda namens de gemeente toe. Het reageren van de gemeente is noodzakelijk. Bruine ratten kunnen om de drie maanden een nestje jonge ratten voortbrengen. Een nestje bestaat uit ongeveer zes jongen. Binnen drie maanden zijn de pasgeboren ratjes ook in staat om een nestje te bouwen.

Bruine rat neemt bezit van buitengebied SCHERPENZEEL - Het buitengebied van Scherpenzeel wordt geteisterd door bruine ratten. “We hebben de laatste veertien dagen meer klachten binnengekregen. Maar volgens ons is het aantal in Scherpenzeel niets erger dan in andere dorpen”, vertelt Anton Baarda van de Sector Grondgebied van de gemeente. Inmiddels is loonspuitbedrijf Van Ginkel aan het werk gezet, die goed kan inschatten hoeveel ratten Scherpenzeel bevolken. “Ten opzichte van vorige jaren zijn er vier á vijf keer zoveel ratten.”

door Edward Doelman

“Het is dus essentieel om nu in te grijpen”, weet ook Bert van Ginkel. Hij heeft met zijn loonspuitbedrijf Van Ginkel zich gespecialiseerd in onkruid- en ongediertebestrijding. Door de gemeente is hij ingeschakeld om in het buitengebied de strijd met de ratten aan te binden. Inmiddels zijn op verschillende plaatsen lokaasdozen geplaatst. Wanneer de ratten daar flink van eten, zal binnen enkele weken de rattenpopulatie flink afnemen. En dat is nodig. “Ten opzichte van vorige jaren zijn er vier á vijf keer zoveel ratten”, aldus Van Ginkel.

Ziekte van Weil

De enorme rattenpopulatie is gevaarlijk. Het grootste gevaar is dat ratten de ziekte van Weil over kunnen dragen. Dat kan gebeuren wanneer mensen in contact komen met rattenurine in besmet water. De ziekte van Weil brengt onder meer hoge koorts, bloedingen, spierpijn en vergroting van lever en milt met zich mee. Daarnaast kan de aanwezigheid van bruine ratten ook botulisme en stilstaand water met zich mee brengen.

Bert van Ginkel geeft aan dat de rattenpopulatie in de gehele regio toeneemt. Hij weet dat bijvoorbeeld ook in Leusden en Nijkerk de overlast van ratten steeds grotere vormen aanneemt. “Het is niet erg gemakkelijk om ze te vangen. Ratten hebben een heel vervelende eigenschap en dat is dat ze schuw zijn. Daarnaast eten de ratten bijna alles. Daardoor kunnen zij makkelijk in leven blijven.” De ratten schuilen in holen langs sloten en beken in de omgeving. Volgens Bert van Ginkel verschansen zich zeker tientallen bruine ratten langs de Moorsterweg, Renessersteeg en de Barneveldsestraat. Ook de agrariërs hebben last van de beestjes en willen de populatie maar wat graag verminderen.

Zachte winters

De aanleiding voor de hoge rattenpopulatie zijn de zachte winters van de afgelopen jaren. Bert van Ginkel: “De rattenpopulatie nam de afgelopen jaren wel toe, maar als we nu niet ingrijpen loopt het de spuigaten uit. Dat willen we voor zijn.”

advertentie