Vergunning pluimveehouderij opgeschort

Nieuws

Het besluit betreft de veranderingsvergunning van de gemeente voor de maatschap F.G. en H.A. Lagerweij waardoor hun bedrijf, vlakbij de woning Gooswilligen 19 te Scherpenzeel, een uitbreiding met 44.500 legkippen mogelijk zou worden gemaakt.

SCHERPENZEEL - De voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft besloten het verzoek om een voorlopige voorziening tegen een besluit van B en W van 2 juli dit jaar toe te wijzen.

Daartegen verzet zich de heer W.J. van de Fliert, die allerlei problemen ziet ontstaan, bijvoorbeeld voor zijn moeder, die vlakbij de inrit van het pluimveebedrijf, op nummer 19 woont. Op 2 oktober lichtte hij zijn bezwaren in een zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State toe

Van de Fliert zei begin van deze maand tijdens de zitting in Den Haag dat hij en andere appellanten groot belang hebben bij een voorlopige voorziening, omdat zij van de voorgenomen veranderingsvergunning grote nadelige gevolgen verwachten.

De geurhinder zou enorm toe gaan nemen omdat de biologische kippen uit stal G van de pluimveehouderij volgens de regelgeving buiten moeten lopen. Als andere punten noemde Van de Fliert een voor de omwonenden onaanvaardbare geluidsoverlast, vooral nabij de woning van zijn moeder op nummer 19, slechts op 15 meter afstand van de bedrijfsinrit van het pluimveebedrijf. Voorts zou de ammoniakuitstoot meer dan verdubbelen als de biologische huisvesting niet zou voldoen aan de, in een daartoe opgestelde richtlijn vastgelegde, eisen. Ook de verslechtering van de luchtkwaliteit wanneer dieren overdag veel buiten lopen, en het volgens hem ten onrechte niet laten opstellen van een Milieu Effect Rapportage, stelde de appellant aan de orde. Het wachten, ook voor plannenmakers en gemeente, is nu op de afhandeling van het hoger beroep.

advertentie