Kerkdiensten

Nieuws

Opgave en/of wijzigingen: R.L. van den Brink-Kremer, tel. 0342-494204; e-mail: r.v.d.brink@bdu.nl

SCHERPENZEEL

Herv. Gemeente: zo. 9.25 uur: ds. P. Molenaar; 18.25 uur: ds. J. Bogerd.

Hersteld Hervormde Gemeente, Wittenbergschool: zo. 9.30 uur: ds. B.M. Meuleman; 18.30 uur: ds. H. Verheul.

Prot. Gemeente ‘De Achthoek’: zo. 10.00 uur: ds. D. Boekema, doopdienst.

Vrije Evangelische Gemeente: zo. 9.30 uur: evang. H.J. Varkevisser Elburg.

Chr. Geref. Kerk, De Heijhorst: zo. 9.30 uur: ds. Geus Los, zendingsdienst; 18.30 uur: drs. H. de Bruijne.

Geref. Gemeente: zo. 10.00 uur: H.A.; 18.30 uur: ds. A. Verschuure.

Geref. Gemeente in Nederland: do. 23 okt. 19.30 uur: ds. J. Roos; zo. 9.30 uur en 18.30 uur: leesdienst.

RK Parochie St. Antonius Abt: zo. 10.30 uur: Viering in H. Catharina, Woudenberg.

RENSWOUDE

Herv. Gemeente: zo. 9.30 uur en 18.30 uur: ds. G. Boer.

Geref. Kerk: zo. 9.30 uur: mevr. ds. M. Dijkstra-Algra, Houten.

WOUDENBERG

Herv. Gemeente: zo. 8.55 uur: ds. C. v.d. Scheur, Veenendaal; 10.40 uur: ds. A.L. van Zwet; 16.25 uur en 18.25 uur: ds. C.B. Stam.

Hersteld Hervormde Gemeente: zo. 9.30 uur: kand. R. v.d. Kamp; 16.45 uur: ds. W. van Vlastuin.

Protestantse Gemeente De Voorhof: zo. 10.00 uur: ds. D. Steenks; 18.30 uur: ds. D. Boekema, jongerendienst.

Oud Geref. Gemeente: 9.30 uur en 18.30 uur: leesdienst.

RK Parochie H. Catharina: wo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor G. Claassens; zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor G. Nijland, met samenzang. Er is kindernevendienst; 17.00 uur: Eucharistieviering, pastor F. Ghazi.

Evangeliegemeente Nieuw Leven, De Camp: zo. 10.30 uur: Samenkomst. Voor kinderen eigen programma. www.nieuwleven.net

Grace Chr. Fellowship, Geeresteinselaan 87: zondag 11.00 uur: samenkomst; wo. 20.00 uur: bijbelstudie en bidstond (Ned./Eng.).

Jehova’s Getuigen: do. 19.30 uur: Theocratische school; 20.15 uur: dienstvergadering; zo. 10.00 uur: openbare lezing; 10.55 uur: Wachttorenstudie.

Stichting Vergaderlokaal ‘Rumelaar’: wo. 29 okt. 19.30 uur: ds. J. v.d. Ketterij, Zwartebroek.

advertentie