Avond over welstand

Nieuws

SCHERPENZEEL - De gemeente wil met inwoners spreken over de welstandsnota.

Uit de gesprekken die de gemeente met betrokkenen heeft gevoerd, komt naar voren dat de welstandsnota een goed bruikbare nota is, die aansluit bij de dagelijkse praktijk in Scherpenzeel. Het gemeentebestuur is benieuwd of dat ook voor de overige burgers en ondernemers van Scherpenzeel geldt. Dat wordt aan de orde gesteld tijdens de informatiebijeenkomst op 11 november aanstaande, om 19.30 uur in de raadszaal van de gemeente Scherpenzeel.

Tijdens die bijeenkomst zal een vertegenwoordiger van het Gelders Genootschap uiteen zetten hoe tot op heden met de welstandsnota is omgegaan en tot welke bijstellingen van bouwplannen dat heeft geleid. Vervolgens zal een vertegenwoordiger van het externe adviesbureau BügelHajema toelichten wat er uit de tot op heden gevoerde gesprekken is gekomen en tot welke aanpassingsvoorstellen dat heeft geleid. Daarna zal ingegaan worden op het nieuwe reclamebeleid.

Op deze manier hoopt de gemeente meer inzicht te krijgen in hoe het welstandsbeleid leeft in Scherpenzeel en hoe dat verder zou kunnen verbeteren. De gemeente nodigt u van harte uit om de informatiebijeenkomst bij te wonen en om deel te nemen aan het debat. U kunt zich voor deze informatieavond aanmelden bij de heer B. van Engelenhoven, telefoonnummer (033) 277 63 12 of stuur een e-mail naar: b.engelenhoven@scherpenzeel.nl.

advertentie