Geen gras op begraafplaats

Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders wil het beleid voor het onderhoud van begraafplaatsen scherper neerzetten. Ze vindt dat het onderhoudsniveau van de begraafplaats Lambalgen goed is.

SCHERPENZEEL - Het college van burgemeester en wethouders stuurt op 18 december een voorstel naar de gemeenteraad over de begraafplaatsen. Ze wil het beleid duidelijker dan nu uiteen zetten. De Commissie Begraafplaatsen krijgt donderdag twee nieuwe leden. Drie reeds zittende leden worden herbenoemd.

door Gerhard te Winkel

Toch is er aanleiding om de spelregels nog weer eens helder op een rijtje te zetten. Het doel van het nieuwe voorstel is vast te stellen hoe de verzorging van de graven en de ruimtes daartussen onderhouden moeten worden.

Maaisel

De gemeente vindt dat er geen maaisel op de graven terecht mag komen. Dat is respectloos ten opzichte van de overledenen. Verder wil het college van burgemeester en wethouders dat onkruid en overhangend groen geen kans krijgen op de begraafplaatsen Lambalgen en Glashorst.

De gemeente Scherpenzeel heeft de Commissie Begraafplaatsen, die advies geeft over wat er moet gebeuren. Op die manier heeft ze invloed.

De gemeente geeft aan dat het contact met de genoemde commissie op een plezierige manier verloopt. ,,Het contact is goed. Er is periodiek telefonisch contact met de voorzitter en twee keer per jaar is er een vergadering’’, aldus de gemeente.

Afscheid

Op donderdag 6 november wordt afscheid genomen van twee leden van de Commissie Begraafplaatsen. Uiteraard zullen dan ook twee nieuwe leden benoemd worden. De overige leden worden herbenoemd.

Wethouder de Ridder zal de oud-leden een attentie overhandigen als blijk van waardering voor hun inzet. Tevens vindt daarna de officiële benoeming van de nieuwe leden en de herbenoeming van de overige leden plaats.

De leden, die afscheid nemen zijn de heren Osnabrugge en Buddingh. Als nieuwe leden treden aan de heren Beulenkamp en Koster. Mevrouw Kohsiek-Pisart, de heren Bakker en Vos worden herbenoemd.

Ruimte

De gemeente Scherpenzeel heeft de komende jaren voldoende ruimte om de gestorvenen te begraven. De begraafplaatsen hoeven op korte termijn dus niet uitgebreid te worden.

In veel gemeenten speelt het probleem van de ruiming van graven. Door ruimtegebrek is dat soms noodzakelijk. Dat werk wordt door aannemers gedaan. Niet in alle gevallen gaan die op een respectvolle manier te werken bij het ruimen van de stoffelijke resten.

Waakzaamheid

In diverse gemeenten in het land, onder meer in Leusden, zijn comités van waakzaamheid opgericht, die de manier waarop de graven geruimd worden, nauwlettend in de gaten houden. Er is veel aandacht voor dit onderwerp. De gemeente Scherpenzeel heeft hiervoor geen beleid.

advertentie