'We moeten nu samenwerking met Veenendaal zoeken'

Nieuws

RENSWOUDE - Burgemeester Hugo Schorer heeft woensdagvond de uitslag van de volksraadpleging bekend gemaakt. 80,7 procent van de stemmers koos voor samenwerking met Veenendaal. De opkomst was 65,5 procent . Dit betekent dat het referendum rechtsgeldig is. Voor de fusie van Renswoude met Scherpenzeel en Woudenberg koos 19,3 procent van de mensen die de gang naar het stemlokaal maakten.

De uitslag werd met gejuich ontvangen door het publiek in de volle raadszaal. ,,Een opkomst van meer dan 65 procent. Daar zijn we meer dan tevreden over'', reageerde Simone Beijer namens de organiserende werkgroep.

,,Ik ben blij met deze hoge opkomst. Dit is de tweede keer dat we de mensen om hun mening vragen'', verklaarde Schorer. ,,Heel bijzonder dat zoveel mensen hun stem hebben uitgebracht.'' Hij beloofde dat Renswoude niet nogmaals het volk zou raadplegen.

De gemeenteraad beloofde dat ze de stem van de bevolking zou volgen.

Als de Renswoudenaren een fusie met Scherpenzeel en Woudenberg zouden willen zou dat gebeuren. Nu gaat men zich inzetten voor samenwerking met Veenendaal. ,,Ik ben blij met de heldere uitslag'',zei Schhorer. ,,Ik had zo'n duidelijke uitslag niet verwacht. Nu weten we welke kant we op gaan.'' Hij toonde zich content met de steun voor het collegestandpunt.

,,Maar als de mensen een andere mening hadden was het ook goed geweest.

De meerderheid beslist. We gaan nu aan de eenheid van het dorp werken.''

Groot was de vreugde ook bij de leden van de werkgroep "Renswoude Zelfstandig' die de hele dag actie voerden voor het stemlokaal.

De fractievoorzitters van de vier politieke partijen in de Renswoudese gemeenteraad hebben verheugd gereageerd op de uitslag van de volksraadpleging. Ze waren bijzonder blij met de hoge opkomst van 65 procent.

,,Dit is een duidelijke uitslag'', zegt Arie Schimmel, fractievoorzitter van het CDA. ,,Hier kunnen we wat mee. De meerderheid van de mensen heeft voor samenwerking met Veenendaal gekozen. Die groep was groter dan die van RSW-stemmers en de thuisblijvers.'' Voor Schimmel is het duidelijk wat de raad op15 december moet beslissen. ,,We hebben gezegd dat we de bevolking zouden volgen als er meer dan 50 procent van de stemgerechtigden op zou komen. We moeten nu de samenwerking met Veenendaal zoeken.''

Jakob Germs, fractievoorzitter van de VVD, vult aan. ,,We moeten deze uitslag snel en geloofwaardig vertalen in daden. Daar kunnen we 15 december de eerste stap voor zetten. Ik ben blij met de hoge opkomst.''

Mees Teunissen, fractievoorzitter van de SGP, noemde zichzelf een tevreden man. ,,Ik heb af en toe stevige uitspraken gedaan. De bevolking volgt het college en het standpunt van de SGP. Dan kun je alleen maar blij zijn.'' Hij had deze duidelijke uitslag niet verwacht. ,,De vraag die voorlag was duidelijk niet onze eerste keuze. Dan is het maar de vraag of mensen komen stemmen en het met ons eens zijn. De mensen hebben

ons niet in de steek gelaten. Dat vind ik grandioos.''

Jan Stutvoet, fractievoorzitter van Visie, zegt: ,,Ik ben blij dat de mensen zo duidelijk gekozen hebben. Ik was de laatste dagen bang dat het dorp in tweeën gespleten zou worden.'' Hij is blij met de duidelijkheid en de hoge opkomst.

,,Nu komt Veenendaal in the picture. Ik denk dat de Inter Provinciale Commissie en Scherpenzeel en Woudenberg not amused zijn. We gaan met Veenendaal onderhandelen'', aldus Stutvoet. ,,Het is duidelijk wat onze zienswijze zal zijn.''

advertentie