Afbeelding
Foto: Margreet Hendriks/BDU

Bak geld voor Breehoek?

Nieuws

Werkman had zich ook gestoord aan de krantenkoppen. ,,De Breehoek in geldnood, De Breehoek mikpunt van kritiek. Vreselijk'', vond Werkman. ,,Hoe klein kan een dorp zijn?'' De financiële problemen van De Breehoek vond hij eigenlijk geen nieuws. Niettemin zei hij dat men als nieuwe RvT ontzettend geschrokken was van de uitkomsten van de analyses die men had uitgevoerd. ,,De Breehoek had er nooit mogen komen. Niet in deze omvang in ieder geval, met deze inefficiëntie in het gebouw, met deze enorme huisvestingskosten, het businessmodel en een financieringsmodel dat niet klopte. Scherpenzeel is te klein voor de Breehoek. Maar de Breehoek is wel geweldig mooi, mooi gelegen ook. Iets waar elke Scherpenzeler trots op zou moeten zijn.''

Werkman riep bij het inspreken bij de gemeenteraad de politiek op om niet langer weg te kijken. ,,Zie de feiten onder ogen en pak door richting een structurele oplossing.'' Die meent de RvT voor de korte middellange termijn gevonden te hebben in een herstructureringsplan. Met een drastische sanering, die eenmalig 471.274 euro moet gaan kosten, zou richting 2018 moeten leiden tot circa een ton minder bedrijfskosten en het negatief jaarlijks resultaat kunnen beperken tot 130.000 euro ten opzicht van de door de RvT berekende 250.000 euro indien het huidige beleid wordt voortgezet.

Voor de lange termijn zou verkoop van een deel van De Breehoek aan een derde partij wat betreft Werkman een deel van de oplossing kunnen zijn. De beoogd voorzitter van de RvT gaf de gemeenteraad dan ook het volgende advies over het voorstel van het college om voor de septembervergadering verschillende toekomstscenario's voor De Breehoek uit te werken. ,,Ga geen onzinnige scenario's uitwerken, met lange doorlooptijden. Elke dag uitstel kost circa 333 euro extra. Kies voor het concrete herstructureringsplan dat nu voorligt en waarmee de Breehoek morgen kan beginnen.'' Een tijdspad aflopen, waarbij in september beslist wordt over een definitief en wenselijk scenario vond Werkman onzinnig. ,,De Breehoek bestaat dan niet meer. De Breehoek is dan namelijk failliet en technisch is dat feitelijk nu al zo. En dat moet dit college en deze raad al helemaal niet willen.''

De oproep van Werkman leek alleen te scoren bij de fractie van de SGP die, voorafgaand aan de vergadering, contact bleek te hebben gehad met de RvT voor een nadere toelichting op hun herstructureringsplan. De rest van de politiek voelde er niet zoveel voor om direct overstag te gaan en wilde eerst nog wel eens zien hoe de eventuele alternatieve toekomstscenario's die het college gaat onderzoeken eruit gaan zien. DS-voorman Ad van Es zei er nog helemaal niet zo van overtuigd te zijn dat een sanering van De Breehoek zoveel geld moet kosten. ,,Een van de grote problemen van De Breehoek is de onduidelijke juridische structuur'', constateerde Van Es. Hij trok de vergelijking met het zwembad, waar de gemeente gewoon eigenaar is van de grond en de accommodatie. ,,Maar foute keuzes uit het verleden behoeven niet onomkeerbaar te zijn'', vond Van Es.

De Ds-voorman merkte ook op dat er in het herstructureringsplan van de RvT wordt gesproken over de vervanging van de huidige directeur van De Breehoek en de aanstelling van een interim manager. ,,Dat gaat ons maar liefst 92.000 euro extra kosten. Ik zie de voordelen er niet van en anders zou ik het voor dat geld ook wel willen doen'', aldus Van Es. Ook andere politieke partijen zoals het CDA, de CU en GBS meenden dat het plan van De Breehoek zou moeten worden beoordeeld in combinatie met andere scenario's. Men gaf wethouder Margo van de Fliert en het college wel mandaat om, in afwachting van de definitieve besluitvorming in september, indien nodig De Breehoek met een soort overbruggingskrediet terzijde te staan.

De Breehoek is volgens Wim Werkman op dit moment al technisch failliet. 

advertentie
advertentie