Afbeelding
Archief BDUmedia

Spel om de knikkers?

Nieuws

SCHERPENZEEL Oppositie en coalitie werden het in de vergadering van de raadscommissie niet eens over een post die het college in de kadernota heeft opgenomen als een budgettair kader om de reserve op peil te houden.

Berrie van der Heide verweet het college hoog spel om de knikkers door structureel 200.000 euro per jaar toe te voegen aan het budget om tegenvallers op te vangen. ,,Speelgeld'' noemde Van der Heide het potje en hij zei te vrezen dat het college dit zou gebruiken om zonder inmenging van de raad hier en daar tekorten te gaan opvangen. Ook de fracties van GBS en DS hadden vragen over dit onderdeel van de begroting. Volgens het college en de coalitiepartijen is het potje niet meer als een post 'onvoorzien' die in de begroting opgenomen moet worden om te voorkomen dat men in de toekomst toch weer een greep moet doen in de Algemene reserve. Dat laatste wil men, ook door in september met bezuinigingsvoorstellen naar de raad te komen, hoe dan ook vermijden.

* Meer hierover in de Scherpenzeelse Krant van dinsdag 23 juni. 

advertentie
advertentie