Afbeelding
Luuk Schudde

College Scherpenzeel door het stof om begroting OddV

Nieuws

SCHERPENZEEL De gemeenteraad blijkt niet tijdig te zijn geconsulteerd over de begroting van de Omgevingsdienst De Vallei. Bij de behandeling van de kadernota ging het college hiervoor deemoedig door het stof.

,,Slordig en spijtig'', betitelde burgemeester Ben Visser (foto) de kwestie. De politiek was bepaald niet blij met de constatering dat de raad van Scherpenzeel niet is gerapleegd over de begroting 2016 van de OddV.  In de andere gemeenten die hun uitvoeringstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving hebben ondergebracht in het samenwerkingsverband, is dit wel gebeurd. ,,Het gaat tenslotte om heel veel geld'', vond Gerrit Dijkstra (VVD).

* Lees meer in de Scherpenzeelse Krant van dinsdag 30 juni. 

advertentie
advertentie