Afbeelding
Gemeente Scherpenzeel

Gemeente moet bestemmingsplan Buitengebied aanpassen

Nieuws

SCHERPENZEEL Naar aanleiding van een aantal beroepszaken met betrekking tot de situatie op Gooswilligen heeft de Raad van State de gemeente in een tussenvonnis opgedragen het bestemmingsplan Buitengebied aan te passen en opnieuw vast te stellen.

Het bestemmingsplan rammelt volgens de Raad van State vooral in de motiveringen rond de bestemming van de woning Gooswilligen 19 tot plattelandswoning. Dit zou aangepast moeten worden. Verder heeft ook de Rechtbank Gelderland op 9 juni uitspraak gedaan in het beroep van de heer Veldhuizen tegen de weigering van de omgevingsvergunning voor het vestigen van een paardenhouderij op Gooswilligen 19. De gemeenteraad wilde daarvoor geen verklaring van geen bedenkingen afgeven. Volgens de rechtbank wordt deze weigering echter niet gedragen door de onderliggende adviezen van de Omgevingsdienst Regio Utrecht en Dommerholt Advocaten. Het beroep tegen de weigering is door de Rechtbank gegrond verklaard. De gemeenteraad is opgedragen om de aanvraag omgevingsvergunning in de herstelprocedure voor het bestemmingsplan Buitengebied te betrekken.

* Meer in de Scherpenzeelse Krant van 8 september. 

advertentie
advertentie