Afbeelding
Gemeente Scherpenzeel

'Boekhouding zorgkosten een zooitje'

Nieuws

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel blijkt nog steeds geen zicht te hebben op de uitgaven in het kader van de drie decentralisaties op het gebied van de participatiewet, jeugdzorg en Wmo. 

In de vergadering van de raadscommissiie herinnerde Berrie van der Heide (VVD) het college aan de toezegging dat men een aparte boekhouding zou bijhouden om goed in beeld te brengen welke uitgaven er zijn binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Hij constateerde dat daar blijkbaar niet veel van terecht is gekomen. Ook vond hij het kwalijk dat de raad hierover niet eerder is geïnformeerd. ,,Het college heeft er een potje van gemaakt.''

* Lees meer in de Scherpenzeelse Krant van dinsdag 22 september. 

advertentie
advertentie