Afbeelding
archieffoto BDUmedia

Weer discussie over paardenhouderij

Nieuws

SCHERPENZEEL Ondanks verwoede pogingen van de fractie van GemeenteBelangen Scherpenzeel, komt er geen koerswijziging rond het verzoek voor de vestiging van een paardenhouderij op Gooswilligen 19.

De slepende kwestie over de bestemming en het gebruik van GW 19, de oorspronkelijk tweede bedrijfswoning van de pluimveehouderij op GW17, stond opnieuw op de raadsagenda vanwege een tussenvonnis van de Raad van State. De gemeente heeft de woning van GW 19 in het bestemmingsplan Buitengebied bestemd als plattelandswoning.

De eigenaar is het daar niet mee eens omdat er dan slechts hobbymatig dieren kunnen worden gehouden. Hij wil dat het een bedrijfswoning van een paardenhouderij wordt. De gemeenteraad wees dit af omdat een paardenhouderij de naastgelegen pluimveehouderij zou beperken in de bedrijfsvoering. Omdat zowel de motivering voor het afwijzen van een paardenhouderij als de bestemming tot plattelandswoning rammelen heeft de Raad van State opdracht gegeven om dit te herstellen. 

De door het college voorgestelde aanpassingen leiden, tot grote teleurstelling van zowel de eigenaar van GW19 als de fractie van GBS, echter niet tot een heroverweging van de paardenhouderij. ,,De gemeente is door twee rechters op de vingers getikt en gaat weer in de fout'' meent GBS-voorman Henk Brons, die ook nog een appeltje te schillen had met wethouder Tonnis van Dijk over het niet doorspelen van een brief van de rechtbank waarin de raad uitgenodigd werd om de zitting bij te wonen.

* Lees meer in de Scherpenzeelse Krant van dinsdag 29 september.

advertentie
advertentie