Afbeelding
Gemeente Scherpenzeel

Veel vragen over kosten van ambtelijke organisatie

Nieuws

SCHERPENZEEL De sombere financiële uitkomsten van de Kadernota leverden bij de presentatie op de informatieavond vooral veel vragen op over de forse stijging van kosten voor de ambtelijke organisatie.

Door Margreet Hendriks

Met name de grote bedragen die het college wil investeren in de automatisering waren onderwerp van gesprek. SGP-voorman Johan Mulder vroeg zich af waar het college die cijfers op baseerde. ,,Het gaat om veel geld en ik vind daarvoor in de Kadernota geen enkele onderbouwing of plan terug.''

PIEPT EN KRAAKT Burgemeester Visser moest erkennen dat er op dit moment eigenlijk ook nog geen duidelijk zicht op de kosten was. ,,Het enige wat wij zeker weten, is dat er wat moet gebeuren want ons huidige systeem piept en kraakt aan alle kanten. De opties voor mogelijke nieuwe systemen zijn we op dit moment aan het onderzoeken met onder andere de gemeenten Barneveld en Woudenberg. Maar juist omdat er zoveel opties zijn voor hoever je wilt gaan met een automatiseringssysteem is de prijs moeilijk te bepalen. Om onze keuzemogelijkheden zo groot mogelijk te houden zijn we ook nog in gesprek met een particuliere leverancier van dergelijke automatiseringspakketten.''

Naast de forse bedragen voor het updaten van de automatisering vraagt het college in de Kadernota ook extra geld voor (incidentele) versterking van de ambtelijke organisatie die door de beperkte omvang te kwetsbaarheid zou zijn.

,,Wat gaat er precies mis als we dit geld niet beschikbaar stellen?'' wilde GBS-voorman Henk Brons weten. Of er dan werkelijk zaken fout gaan lopen kon het college niet aangeven. De problemen zouden meer zitten in de blijvende kwetsbaarheid van de organisatie, het niet kunnen moderniseren van werkwijzen of ambtenaren de gelegenheid kunnen geven zich verder te bekwamen in hun vakgebied.

TEN DIENSTE ,,Het ambtelijk apparaat, waarvoor wij als werkgever verantwoordelijk zijn, staat ten dienste van de inwoners. Waarom zou dit minder belangrijk zijn dan andere voorzieningen in het dorp zoals een sportpark, zwembad, kulturhus of school?'' vroeg burgemeester Visser zich af.

Vanavond komt er mogelijk antwoord op die vraag wanneer de partijen zich tijdens de opinieronde politiek gaan uitspreken over de voorgelegde Kadernota.

advertentie
advertentie