Politiek wil geen dorpsdichter aanstellen in Scherpenzeel

Nieuws

SCHERPENZEEL Het initiatiefvoorstel van Democraten Scherpenzeel om een dorpsdichter aan te stellen kon in de gemeenteraadsvergadering van vorige week op veel sympathie rekenen, maar werd door de politiek resoluut van tafel geveegd.

Margreet Hendriks 

Fractievoorzitter Ad van Es was teleurgesteld dat er geen steun kwam voor zijn voorstel om in samenwerking met de openbare bibliotheek het fenomeen dorpsdichter in Scherpenzeel te gaan introduceren. DS heeft cultuur hoog in het vaandel en beoogt hiermee een bijdrage te leveren aan het bevorderen van het lokale schrijf- en dichttalent. De partij meent dat een dorpsdichter jongeren zal stimuleren om te gaan dichten.

De dorpsdichter zou middels een verkiezing, waaraan alle inwoners van Scherpenzeel mee kunnen doen, telkens voor een periode van twee jaar door het college van burgemeester en wethouders moeten worden benoemd. Voor opdrachten zou de dorpsdichter volgens DS een kleine vergoeding moeten krijgen van maximaal vijf keer een bedrag van 75 euro per gedicht, waarbij de jaarlijkse kosten (375 euro) vooralsnog gedekt zouden moeten worden uit de begroting van de Openbare Bibliotheek. ,,Dit voorstel kost de gemeente dus helemaal geen geld kost'' prees Van Es aan.

Maar dat laatste was echter precies het punt waarom zowel college als politiek van oordeel waren dat het voorstel ten onrechte bij de gemeenteraad was neergelegd. Indien de kosten betaald moeten worden uit het budget van de bibliotheek, dan dient niet de gemeenteraad maar het bibliotheekbestuur hier een beslissing over te nemen. Zij raadden de Democraten dan ook aan om hierover rechtstreeks in gesprek te gaan met de bibliotheek.

De VVD had in dat geval nog wel een tip voor Van Es. Als het de bedoeling is om de jeugd van Scherpenzeel te stimuleren om de pen ter hand te nemen zou men volgens VVD-voorman Gerrit Dijkstra beter kunnen denken aan een verkiezing voor 'rapper van het dorp' dan een oubollig klinkende dorpsdichter.Hoewel het initiatiefvoorstel keurig van tafel werd geschoven was er voor de Democraten nog wel een lichtpuntje.

[EIGEN DICHTBIJDRAGE] CDA-fractievoorzitter Johan Slappendel bleek de dichtkunst prima machtig te zijn hetgeen leidde tot de volgende bijdrage:  

Scherpenzeel een eigen dichter:

dat is het voorstel van Van Es.

Ook al is hij niet de stichter,

nog wel de voorman van DS.

 Wie die dichter gaat betalen

dat blijft voorlopig ongewis.

Want 5 maal zo'n gedicht verhalen

op onze bieb: dat klinkt niet fris.

Een beetje om u uit te dagen,

(waar 'k wel een nachtje over sliep):

kon u het niet rechtstreeks vragen

aan het bestuur van onze bieb?

 Ik wil u best nog eens vermaken.

En denk dat u het nu wel raadt:

mocht dit gedicht naar nog meer smaken: Ik stel me hierbij kandidaat.

advertentie