Paden in Park Scherpenzeel gaan op de schop

Nieuws

SCHERPENZEEL Geldersch Landschap & Kasteelen en Landgoed Scherpenzeel kunnen in januari gaan starten met het herstel van de bestaande paden in Park Scherpenzeel. Het wordt een flinke klus, waarbij de werkzaamheden een tijdje voor overlast gaan zorgen.

Margreet Hendriks

De aanpak van de paden staat is één van de belangrijke onderdelen van het Masterplan voor de renovatie en restauratie van Park Scherpenzeel. Met het nu beschikbare budget wordt daarmee een begin gemaakt. Tussen het huispark en De Koepel aan de Beek wordt de beleving van het oorspronkelijke parklandschap weer in ere hersteld. Door het verbeteren van de paden is straks weer zichtbaar hoe mooi deze passen in het landschap. Ze krijgen een halfverharding als toplaag, kunnen straks regenwater goed afvoeren, hebben een lange levensduur en zijn onderhoudsarm. Hoewel de paden uiteindelijk smaller zullen ogen, wordt eerst de draagkracht aan de zijkanten wel geschikt gemaakt voor noodzakelijk verkeer van beheer- en onderhoudsvoertuigen.

Geldersch Landschap & Kasteelen en Landgoed Scherpenzeel zijn al geruime tijd bezig met de voorbereiding van de renovatie. ,,Er komt veel bij kijken, want park Scherpenzeel is natuurlijk een Rijksmonument'', zegt Meta Daniëls van Landgoed Scherpenzeel. ,,Dat betekent dat allerlei instanties, waaronder ook de Scherpenzeelse monumentencommissie, hun goedkeuring hieraan moeten verlenen. Eigenlijk hadden we in het afgelopen najaar al willen beginnen met de werkzaamheden, maar dat bleek door omstandigheden toch niet haalbaar. We kunnen in januari nu eindelijk van start. Als het weer meewerkt, zijn we in vier weken klaar.''

[PIKETPAALTJES] Begin januari wordt begonnen met het uitmeten van de paden en het slaan van piketpaaltjes. Daarna zal er een inspectie plaatsvinden door de Monumentencommissie. Zodra die het sein op groen zet, kan worden gestart met de werkzaamheden. Dan worden er machines ingezet, om de kruiden en ruigte weg te nemen en het pad schoon te maken. De ondergrond wordt vervolgens voorzien van een doek, waarop in twee lagen gezuiverd puin wordt aangebracht, als stevige ondergrond. Het aanbrengen van de toplaag gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Het eindresultaat is een smal halfverhard pad van 1.60 m met natuurlijk ogende randen. In werkelijkheid is de verharding echter 3 meter breed, zodat voertuigen voor beheer van park, bos en landbouw er gebruik van kunnen maken.

,,De zandkleurige laag op de paden gaat er op den duur heel natuurlijk uitzien'' vertelt Daniëls. Door de optische versmalling worden de oude sierlijke bochten in de lanen weer zichtbaar. Bij het wandelen over de slingerende paden moet het landschap zich als het ware steeds blijven ontvouwen.

Door de herstelde bochten in de paden worden de beelden voor de wandelaars ook wat spannender en verrassender. Nu wordt begonnen met de brede laan die van noord naar zuid loopt, zodat je weer kunt zien dat het park van Huis tot Beek een eenheid is. In een latere fase komen ook de smallere paden in het huispark aan de beurt.''Daniëls: ,,We zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden in de komende tijd overlast met zich mee gaan brengen. Vooral voor degenen die gewend zijn het park te gebruiken als fietsroute. Maar daar valt helaas niet aan te ontkomen. Wat we wel in het vooruitzicht kunnen stellen is straks een prachtig eindresultaat.'' 

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunnen geïnteresseerden terecht bij Govert Bos, beheerder Stichting Landgoed Scherpenzeel, 06 - 51 20 10 51 of Ab van Dijk, projectleider Gelders Landschap & Kasteelen, 06 - 30 58 20 75 of a.vandijk@glk.nl.

advertentie