Jonge input bij Scherpenzeelse ChristenUnie: 'Meer contact met inwoners'

Nieuws

SCHERPENZEEL Het jeugdig enthousiasme straalt er vanaf. De nieuwe bestuursvoorzitter van de ChristenUnie Joost van de Kleut (25) en bestuurslid voor PR/website Pieter van der Veer (22) hebben er zin in om de lokale afdeling van de politieke partij een frisse, jonge impuls te geven. ,,Meer contact zoeken en houden met de inwoners van Scherpenzeel'' is één van onze belangrijkste doelen.''

,,Weten wat er leeft in het dorp is essentieel voor een politieke partij. Net als niet alleen zichtbaar zijn in tijden van verkiezingen. Daar willen we bij de CU niet alleen in de raadsfractie, maar ook als bestuur echt speerpunten van maken.'' Van de Kleut en Van der Veer geven aan niet de indruk te willen wekken dat er bij de partij voorheen geen aandacht was voor deze zaken. ,,Bij veel politieke partijen hebben mensen het idee dat ze alleen maar gehoord worden als er stemmen moeten worden verzameld. Die trend willen we doorbreken door permanent campagne te gaan voeren. We zijn daar afgelopen zomer mee begonnen, door op een aantal strategische plaatsen borden te plaatsen met prikkelende vragen als 'Wilt u één of twee supermarkten in het dorp' of 'Zes dagen blauwe zone in Scherpenzeel'.

[GELEDINGEN] De actie was gekoppeld aan een enquête op onze website. In totaal hebben we ruim 80 reacties daarop gekregen. Dat vinden we voor zo'n nieuw initiatief best veel. Wat we vooral heel leuk vonden is dat er niet alleen respons is gekomen vanuit de eigen CU-kringen, maar uit alle geledingen van het dorp. Dat bleek wel uit de gevarieerdheid van antwoorden die wij kregen op de tien enquêtevragen. Een wens voor winkelopenstelling op zondag bijvoorbeeld zal zeker niet uit onze achterban gekomen zijn, maar dat maakt het eigenlijk zo leuk. Het feit dat allerlei mensen deze gelegenheid aan hebben gegrepen om hun mening te deponeren, geeft aan dat die behoefte om bij de politieke partijen gehoord te worden er zeker is.''

Sommige vragen leverden bij de beantwoording een duidelijk beeld op. Zo gaf bijna 82 procent van de respondenten aan hun dagelijkse boodschappen in Scherpenzeel te doen en blij te zijn met (de locatie van) de huidige weekmarkt. Een ruime meerderheid vond dat er voldoende sportmogelijkheden zijn in Scherpenzeel, waarbij een deel aangaf dat er hier en daar wel wat gemoderniseerd mocht worden. Ruim 77 prcoent zei behoefte te hebben aan glasvezel voor sneller internet en 68 procent vond het wel een goed idee om te proberen in de komende jaren meer toeristen naar Scherpenzeel te trekken.

Bij de vragen of Scherpenzeel voldoende huurwoningen heeft en hoe men aankijkt tegen de invoering van zes dagen blauwe zone in het centrum, bleken de meningen meer verdeeld. Vooral bij de blauwe zone vond een ruime meerderheid de uitbreiding helemaal niet nodig of zelfs een slecht plan. Bij de keuzevraag waar in Scherpenzeel meer op gehandhaafd moet gaan worden, gaan fietsverlichting en het uitlaten van honden aan kop. Op het parkeren mag volgens een meerderheid minder worden gecontroleerd.

advertentie