College krijgt tik op de vingers

Nieuws

RENSWOUDE Harde noten werden dinsdagavond gekraakt in de gemeenteraad van Renswoude. Maar de unieke straf die zij unaniem uitdeelde, was politiek gezien de lichtste variant. Het college van burgemeester en wethouders kreeg een motie van treurnis, omdat de raad bij de afronding van het Dorpshart 'niet volledig, op tijd en juist geïnformeerd' was. ,,Dit is het dieptepunt in deze collegeperiode."

Edward Doelman

De kwestie kwam daags na de vorige raadsvergadering op 10 oktober aan het rollen. Destijds deelde het college een brief die verstuurd was aan projectontwikkelaar Frank van Woerden. Het schrijven was 'enigszins in de vergetelheid geraakt door de zomervakantie van 2016', zo gaf het college als uitleg.

[BELOFTE] In die brief gaf het college een garantiestelling af: als het gemeentehuis en de bibliotheek niet naar het Dorpshart zouden verkassen, zou de gemeente voor 200.000 euro veertien parkeerplaatsen overnemen en daarbovenop nog eens 150.000 euro betalen. Deze belofte aan Van Woerden werd in juli 2016 verzonden, vier maanden voordat de mogelijke verhuizing van het gemeentehuis en de bibliotheek naar het Dorpshart met de gemeenteraad werd gedeeld. De brief die drie weken geleden naar de raad was verstuurd, bevatte nieuwe informatie met de garantiestelling van 150.000 euro. In januari van dit kalenderjaar was de parkeerplaatsendeal tenslotte al uitgelekt, waar wethouder Hans van de Pol destijds al zijn excuses voor aanbood. Dinsdagavond ging hij op herhaling. ,,Mijn oprechte verontschuldigingen." Ook burgemeester Petra Doornenbal ging als voorzitter van het college door het stof. ,,Wij hebben informatie beschikbaar gehad en die is niet verstuurd. Dit mag niet meer voorkomen." Zij bestempelde de motie van treurnis als een 'onvermijdelijke motie'.

Met de motie van treurnis haalde de raad politiek gezien de lichtste strafmaatregel van stal. Moties van afkeuring of wantrouwen zijn politiek veel ingrijpender. ,,Foei, niet meer doen! Gechargeerd gezegd is dat het signaal dat we met de motie van treurnis afgeven", verwoordde Peter Walraven namens de VVD.

[CONCLUSIES TREKKEN] In de aanloop naar de raadsvergadering hadden de partijen geregeld gesproken over een motie van wantrouwen, die betrekking zou hebben op wethouder Van de Pol. ,,We hadden het het meest verstandig gevonden als de wethouder zelf zijn conclusies had getrokken", vond Sander van 't Foort van de ChristenUnie. Hij vuurde diverse vragen over de kwestie af, maar kreeg geen bijval van zijn collega-raadsleden. Zij wilden hem graag bij de motie houden, die voorafgaand aan de vergadering aan de agenda was toegevoegd.

De motie van treurnis was ingebracht door Dorpsbelang Renswoude. Jan Stutvoet legde namens die partij uit dat gekozen was voor de lichtste variant, omdat die zich toespitste op het voltallige college. Ook de partijen die vertegenwoordigd zijn in het college, CDA en SGP, schaarden zich de motie. ,,Al hebben we geen enkele twijfel over de integriteit van de wethouder, de waarheid is dat er mistakes zijn geweest", vond SGP-fractievoorzitter Henk van der Schoor. Ook het CDA liet zijn eigen wethouder duidelijk merken dat een grens was overschreden. ,,Dit is het dieptepunt in deze collegeperiode, laat dit ook een aanzet tot verbetering zijn."

advertentie