´Ik woon er strek naast´

Nieuws

RENSWOUDE In gebouw Rehoboth hield Historische vereniging Oud-Renswoude vrijdagavond haar najaarsvergadering.

Zo'n 150 personen bezochten de vergadering, waar onder andere de verhuizing van de Oudheidkamer vanuit het gemeentehuis naar Dorpsstraat 38, in de Nieuwe Buurt aan de orde kwam. De film ´Rondje Renswoude uit 1956´ werd vertoond.

[VROUW RIGGELING] Vrouw Riggeling, de vrouw van de petrolieboer die destijds op Dorpsstraat 36 woonde, bleek niet zo gecharmeerd van die nieuwe buren. ,,Ik woon er strek naast", merkte ze op. ,,Wat motten we met die pottenkiekers. Mien hadden ze niet uutgenodigt, maar ik ben gewoon binnen komen vallen. Eerst kwam er een schilder bij mien kieken, wat voor kleur de balken en zo hadden. Ik heb het idee dat alles bruun en greun wordt", sprak vrouw Riggeling.

[GEVAARLIJK] Nee, ze was verre van blij en zou haar buurman, op nummer 40 wel eens vragen om een brief op te stellen. Met haar Geurt had vrouw Riggeling de problematiek ook besproken. ,,Ook Geurt wil geen gezeur. Wij hebben hier ons bedrief en dat gaat al jaren goed. Onlangs kwam er zo'n kerel aan de deur en die zag dat de petrolie in teilen opgeslagen was. Nee, dat was te gevaarlijk.

Geurt gooide er een lucifer in, maar die doofde geliek". Vrouw Riggeling had aan de vrouw die op nummer 38 aan het ramenlappen was gevraagd om dat ook even bij haar te doen, maar daar voelde dat mins niet voor. ,,Het is bij joe te smerig, had ze gezeid".

De aanwezigen kregen ten slotte nog een kijkje in het leven van een aantal Renswoudenaren tijdens hun jeugdjaren. Er was deze avond heel wat historie uit Renswoude om te bekijken en van te genieten.

advertentie