´Bescherming meer nodig dan ooit´

Nieuws

SCHERPENZEEL Henk de Leeuw is stellig. Weidevogels beschermen is van levensbelang voor behoud van de kievit, grutto, tureluur en scholekster in de Gelderse Vallei. Vrijwilligers van weidevogelgroep De Kiewiet (WVB) gaan ieder voorjaar op pad om nesten te zoeken, te beschermen en vervolgens de kuikens proberen te behoeden voor landbouwmachines en roofdieren.

Twintig jaar is De Kiewiet actief, en met succes. Er zijn in 2017 444 kievitsnesten gevonden, waarvan 341 daadwerkelijk zijn uitgekomen. Ook vond de beschermgroep vijftien legsels van scholeksters, zeven tureluurnesten en drie nesten van de grutto.

[KUIKENOVERLEVING] Er wordt volgend jaar met een proefproject ingezet op kuikenoverleving. Dan gaat het om uitstel van de bewerkingen, in combinatie met akkerranden van zes tot negen meter die worden ingezaaid met kruidenrijk gras of blijven braakliggen. Hierdoor worden deze stroken interessant voor weidevogelkuikens. Boeren die aan de proef meedoen, kunnen een vergoeding aanvragen via het Agrarisch Collectief.

De Leeuw: ,,Boeren in de omgeving werken graag mee aan het beschermen van weidevogels. Wij hopen ook dat boeren met deze subsidiemaatregelen willen meedoen, dit om de overlevingskansen van kuikens te vergroten, mede omdat vanaf 2018 hier van overheidswege een vergoeding aan vastzit. Evengoed zijn ´onze´ boeren zeer betrokken bij de natuur en de weidevogels. Door het aanleggen van kievitstroken langs hun maisland kunnen ze al veel betekenen voor de vogels´´.

Het doel van de WVB is het behoud van weidevogels in de Gelderse vallei. Iets waarbij samenwerking nodig is tussen organisaties, zoals landschapsbeheer, gemeenten, het Agrarisch collectief Utrecht Oost, de Wildbeheerseenheid en bovenal de boeren en loonwerkers in deze omgeving. Er wordt landelijk gezien meer beleid gemaakt waarbij de bedrijfsvoering van boerderijen en het behoud van natuur steeds meer samen gaat.

[NESTMARKERINGEN] Tegenover deze toekomstige ´natuurinclusieve landbouw´ staat een goede financiële vergoeding. De landbouwwerkzaamheden zijn veel intensiever geworden, de vogels zijn daarentegen niet zoveel mee veranderd. Aan hun behoeften om in gras- of maisland in alle rust te broeden, wordt door toenemende verstedelijking steeds kleiner. WVB 'de Kiewiet' focust vooral op mde kievit. Meer dan vijfentwintig vrijwilligers gaan van maart tot eind juni een aantal keer per week op zoek naar vogelnesten in gras- en maisland. In totaal beslaat het te belopen terrein 1.400 hectare in Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. Het doel is het beschermen van nesten door het plaatsen van nestmarkeringen. Zo ziet de maaiende of ploegende boer of loonwerker dat er een nest ligt, en kan hij hier omheen rijden met zijn tractor. Op deze manier beschermt weidevogelgroep De Kiewiet sinds 1998 honderden nesten van weidevogels per jaar. Soorten als de kievit, grutto, scholekster en tureluur komen in deze regio voor. Ieder jaar voor het broedseizoen begint, gaan de vrijwilligers bij de meer dan vijftig deelnemende boeren langs om toestemming te vragen om op hun land te mogen lopen en nesten te markeren en te beschermen. ,,Vrijwilliger bij de Kiewiet zijn, vraagt zeker wat tijd van de mensen. Maar ik hoor vaak van enthousiaste vrijwilligers dat het ook mooi werk is om over het boerenland te lopen op zoek naar nesten. Of van een afstandje met een verrekijker te bezien of er pullen (kuikens) lopen´´, vertelt De Leeuw. Kiewiet is via info@wvbdekiewiet.nl bereikbaar. Ook voor het aanmelden als nieuwe vrijwilliger of bijvoorbeeld voor geïnteresseerde agrariërs die een steentje wil bijdragen aan het beschermen van weidevogels.

advertentie