´Het gaat erom hoe mensen eenzaamheid beleven´

Nieuws

SCHERPENZEEL/RENSWOUDE In de recreatiezaal van het Huis in de Wei werd door de Senioren Welzijn Organisatie Scherpenzeel/Renswoude een workshop over eenzaamheid gehouden. Dat gebeurde onder leiding van Jos Boermans van Coalitie Erbij.

Boermans gaf aan dat eenzaamheid door de vergrijzing een groter probleem wordt. ,,Zelfredzaamheid wordt door de overheid gepropageerd. Je ziet dat de verzorgingsstaat in lang niet alle gevallen meer zo is als vroeger.´´

[BESPREEKBAAR MAKEN] Boermans wees erop dat veel ouderen thuis zitten te verpieteren. Hij stelde dat de aanwezigen meer in gesprek zouden moeten gaan met ´de doelgroep´. Je moet weten hoe mensen de laatste jaren van hun leven zien. Maak het bespreekbaar. Boermans gaf enkele handvatten, zoals ´Wees een OEN´, (Open, Eerlijk, Nieuwsgierig) of gebruik LSD, (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen) of laat OMA thuis, (Oplossingen, Meningen, Adviezen) en gebruik NIVEA, (Niet Invullen Voor Een Ander).

[ANDERE GENERATIE] Uit de zaal kwam de vraag: ,,Zijn veel ouderen mondig genoeg?". Boermans was van mening dat er momenteel sprake is van een andere generatie, dan destijds. ,,De grote vraag is, hoe wil je ouder worden? Niet alles moet vanuit het ministerie bedacht worden. Vergeet niet dat veel mensen eenzaamheid op een andere manier beleven.´´

Hij maakte onderscheid tussen sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. ,,Als er geen betekenisvolle contacten zijn, is er sprake van sociale eenzaamheid.Bij emotionele eenzaamheid wordt het al weer wat lastiger, omdat de kwaliteit van relaties achterblijft.´´ Boermans: ,,Je hoort dan vaak ´ik zie nooit meer iemand´. Belangrijk is dan te weten hoe iemand dat beleeft".

Hij waarschuwde ervoor om te snel ergens een label op te plakken. ,,Vergeet niet dat het gaat om de beleving van mensen. En ja, die feestdagen zijn niet voor iedereen een feest. Straks is het weer Sinterklaas, hebben we de Kerst en Oud en Nieuw en je hoort mensen wel zeggen: ´Was het maar 3 januari´.´´

[SIGNALEN] Tijdens de workshop maakte Jos Boermans duidelijk dat zo'n 1 miljoen Nederlanders zich eenzaam voelt. 75-plussers voelen zich het meest eenzaam, meer dan 10 procent. Maar het zijn niet alleen ouderen, want ook jongeren voelen zich eenzaam. ,,Eenzaamheid wordt veroorzaakt door verandering van het sociale netwerk, kan ontstaan vanuit de maatschappij of een moeilijke leefomstandigheid. De gevolgen van eenzaamheid kunnen groot zijn. Ze ontstaan soms vanuit een negatief wereld- of zelfbeeld. Daardoor ontstaat een grotere kans op verslaving, gezondheidsproblemen en chronische aandoeningen.´´

Signalen van eenzaamheid zijn volgens Boermans bijvoorbeeld vervreemding, verwaarlozing en neerslachtigheid. Ook de verschillende risicogroepen komen aan bod. Onder hen gehandicapten, niet -westerse allochtonen, alleenstaanden, zwaar belaste mantelzorgers, chronisch zieken, 75-plussers en jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Ook Boermans had geen pasklaar antwoord op de vraag hoe je eenzaamheid zou moeten aanpakken. Boermans: ,,Eenzaamheid kent vele gedaanten. Ga het gesprek met elkaar aan. Luister goed en blijft indien nodig doorvragen. Je kunt zeker iemand helpen, maar luister naar z'n verhaal. Boermans had een aantal aanwezigen aan het denken gezet.

advertentie