Ook bij de Dorpsbeuk duimen omhoog op maandag 11 mei.
Ook bij de Dorpsbeuk duimen omhoog op maandag 11 mei. Janneke Hek

Even naar de ingang zoeken

Onderwijs

SCHERPENZEEL Maandag 11 mei fietsten en liepen Scherpenzeelse basisschoolkinderen naar school. Enthousiast werden vriendjes en vriendinnetjes begroet. Soms was het even zoeken via welke ingang je de school inkomt en ouders mochten meestal het schoolplein niet op. Afstand houden, handen wassen en wennen aan elkaar. De scholen zijn weer open.

Janneke Hek

Iedere school was vrij in de invulling van de week- en groepsindeling. De meeste Scherpenzeelse scholen kozen voor een tweedaagse schoolweek voor halve klassen.

De Dorpsbeuk koos voor twee aansluitende dagen per halve klas. ,,Dit was een uitdrukkelijke wens van ons team. Zo kun je met elkaar twee dagen achter elkaar bezig zijn en we denken dat dat positief is voor het lesgeven”, aldus Anne Suydendorp van de Dorpsbeuk.

[ALFABETISCHE VOLGORDE] Bij de Glashorstschool kozen ze voor een verdeling op alfabetische volgorde en voor iets meer dan twee schooldagen. Jaap Rommelaar: ,,Groep A gaat op maandag, woensdag (bovenbouw 8.45 – 10.30 uur) en donderdag naar school en groep B gaat op dinsdag, woensdag (bovenbouw 10.45 – 12.30 uur) en op vrijdag naar school”. Onderbouwkinderen worden op het plein afgezet en door leerkrachten opgevangen. Ouders mogen het plein en de school niet betreden. Bovenbouwkinderen komen zelf naar school. ,,We zijn blij dat alle leerkrachten bereid en gezond zijn, waardoor ze op hun gebruikelijke uren kunnen werken.” De school begint en eindigt op uiteenlopende momenten, telkens met vijf tot tien minuten ertussen, om zoveel mogelijk verkeer te spreiden.

Schoolleider Suydendorp van de Dorpsbeuk is dankbaar dat iedereen van ‘haar’ school gezond is gebleven. ,,Bij ons gaan de kinderen twee dagen aansluitend in de week naar school. Twee dagen van intensieve begeleiding. Woensdag is een schakeldag voor de leerkrachten. Op die dag werken de kinderen zelfstandig thuis. Doordat niet alle lokalen bezet zijn door deze verdeling kunnen we de kinderen gespreid aan het werk zetten, zodat de leerkrachten meer afstand kunnen houden. Ook werkt de helft van de leerkrachten thuis, waardoor er niet teveel volwassenen in school zijn”, vertelt ze.

[GROTE IMPACT] Ook de Wittenberg startte maandag 11 mei met een halve leerlingenbezetting. De school is verdeeld in groep A en B en op woensdag zijn alle leerlingen thuis, zodat de leerkrachten het werk kunnen nakijken en voorbereiden. Alle leerlingen blijven over en de school is om 15.00 uur uit. Op de dagen dat er geen school is, werken de kinderen thuis aan hun huiswerk. ,,We zijn blij met de ouders die zich al die tijd hebben ingezet, en dat nog steeds doen. En wensen hen veel succes”, aldus Frans van Grol, directeur van de Wittenbergschool.

Gerrit van den Brink, adjunct-directeur van de Korenmaat kijkt ook nadrukkelijk naar het sociaal-emotionele aspect van de coronaperiode. ,,Voor kinderen en ook voor ons team is en was het een periode met grote impact. Misschien zijn er wel grootouders of andere geliefden ziek geworden of zelfs overleden. Als school willen we ook uitdrukkelijk stilstaan bij de grote impact van alles”. De Korenmaat richt zich op 'veiligheid, rust en vertrouwen in de komende tijd'. Onder meer door een ‘bedankdag’ voor ouders te houden, waarbij kinderen creatieve uitingen maken, waarvan foto’s worden gemaakt. ,,De ouders mogen tenslotte niet in de school komen, maar zo kunnen we toch onze dank creatief overbrengen. Ook ontvangen de ouders een attentie voor al hun inzet”.

Kinderen mogen op de Glashorstschool wel trakteren, als de traktatie maar niet zelfgemaakt is. De klassen rond kan even niet. Bij de Wittenbergschool mag trakteren de komende drie weken niet, er wordt wel in klas aandacht besteed aan de jarige leerling. Bij de Korenmaat trakteert de school de leerlingen op koek en een pakje stiften.

[AFSTAND HOUDEN] Binnen de school is afstand houden tussen leerkrachten onderling en richting de kinderen het devies op alle scholen. De ene school kiest voor afgebakende looproutes met tape, de Glashorstschool niet. ,,De leerkrachten houden afstand, kinderen hoeven dat onderling niet te doen. Daarom zijn stickers, linten en looproutes niet nodig. Wel is er veel zeep, desinfectiemiddel en papieren doekjes beschikbaar.

Op de scholen spelen de kinderen alleen met hun eigen groep buiten op een daarvoor aangewezen plek. Ouders mogen niet op het plein komen en niet in de school. Voor de onder- en middenbouw zijn specifieke afspraken gemaakt over het brengen en ophalen, zodat ze elkaar niet tegen komen op het plein en ouders meer afstand kunnen houden tot elkaar. Daarnaast worden oppervlakken meerdere keren per dag schoongemaakt en moeten de kinderen bij binnenkomst en tussendoor hun handen wassen.

Het speelgoed bij de kleutergroepen wordt extra vaak schoongemaakt, geven meerdere scholen aan. En het devies is ook in iedere school: handen wassen, handen wassen, handen wassen, om met minister Hugo de Jonge te spreken.

De Korenmaat heet de kinderen welkom op de eerste aangepaste schooldag.
advertentie