Een peiling moet duidelijk maken of ook de bewoners van Scherpenzeel vinden dat de toekomst van hun dorp in de gemeente Barneveld ligt.
Een peiling moet duidelijk maken of ook de bewoners van Scherpenzeel vinden dat de toekomst van hun dorp in de gemeente Barneveld ligt. Margreet Hendriks

Peiling over toekomst gemeente Scherpenzeel

Politiek

SCHERPENZEEL Hoe kijken de inwoners van Scherpenzeel aan tegen de toekomst van hun dorp? Steunen zij het door het college gepresenteerde plan voor een zelfstandige gemeente Scherpenzeel of kunnen zij zich wel vinden in het standpunt van de provincie om het dorp per 1 januari 2023 bestuurlijk samen te voegen met de gemeente Barneveld? Eind volgende week ontvangen alle inwoners van 16 jaar en ouder van de gemeente een persoonlijke oproep om zich hierover uit te spreken.

,,Wat ons frustreert is dat de provincie in al die stapels brieven en verslagen niks schrijft over hoe onze inwoners aankijken tegen de toekomst van ons dorp’’ licht wethouder Izaäk van Ekeren toe. ,,Ook in de stukken die GS voor beeldvorming naar Provinciale Staten heeft gestuurd, ontbrak het 20 pagina’s tellende verslag over de reacties van de inwoners die zijn verzameld tijdens inwonersgesprek in november. Alsof de meningen van Scherpenzelers niet meetellen. Het kan niet zo zijn dat onze inwoners straks alleen maar hun zegje mogen komen doen nadat het besluit de provincie voor het starten van een arhi-procedure er al ligt. Daarom vinden wij het belangrijk om in deze fase zo breed mogelijk te peilen hoe de Scherpenzelers zelf over de toekomst van hun dorp denken.’’

De peiling zal worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. ,,Motivaction is hier heel ervaren in. Natuurlijk, het inhuren van Motivaction kost geld. Geld dat we liever aan andere zaken hadden besteed. Maar de mening van de Scherpenzelers is voor ons heel belangrijk en dit is wel de allerlaatste kans dat zij hun stem kunnen laten horen voordat er bij de provincie een definitieve beslissing gaat vallen. Omdat we als college veel waarde hechten aan een objectieve peiling hebben we Motivaction gevraagd een brochure te maken waarin zowel de voorstanders van zelfstandigheid als de voorstanders van herindeling met Barneveld aan het woord komen. Daarom hebben we niet alleen alle leden c.q. fracties van de gemeenteraad, maar ook de gemeente Barneveld en de provincie gevraagd hieraan mee te werken. Onze inwoners moeten zich bij het uitbrengen van hun stem een goed beeld hebben kunnen vormen van alle argumenten die een rol spelen in deze discussie.’’

Deze brochure zal samen met de stembiljetten in de loop van de volgende week worden toegezonden aan alle Scherpenzelers van 16 jaar en ouder. ,,Voor verkiezingen is de stemgerechtigde leeftijd 18 jaar, maar jongeren die hun brommerrijbewijs kunnen behalen zijn ook prima in staat om een mening te hebben over de toekomst van hun dorp’’ zegt Van Ekeren. ,,De stembiljetten worden voorzien van een uniek nummer, waardoor een dubbele stem uitbrengen onmogelijk is. Daarnaast doen we ook een beroep op alle inwoners om de peiling zo eerlijk mogelijk te laten verlopen door een eigen stem uit te brengen. De stembiljetten kunnen tot 6 juli worden ingeleverd bij de bussen die zullen worden geplaatst bij de lokale supermarkten, De Breehoek en het gemeentehuis.’’

Van Ekeren zegt te hopen dat heel veel inwoners gehoor gaan geven aan de oproep om zich uit te spreken over de toekomst van Scherpenzeel. Bang dat de stemming in het nadeel van de collegeplannen voor zelfstandigheid zal gaan uitvallen zegt de wethouder niet te zijn. ,,De meeste mensen die in november de voorkeur uitspraken om de regie over ons dorp het liefst in eigen handen te houden, gaven aan dat dit ook wel wat mocht kosten. Destijds gingen we nog uit van maximaal € 160 extra per huishouden per jaar in plaats van de nu becijferde € 90,- per huishouden inclusief een mooi en realistisch plan om De Breehoek een nieuwe impuls te geven. Maar als de peiling onder de inwoners anders uitvalt, dan is het zo. Voor het college gaat het erom dat de stem van onze inwoners bij de provincie wordt gehoord. En wel vooraf in plaats van achteraf.’’

advertentie