De aantallen in de gemeente Scherpenzeel laten de afgelopen twee maanden een meer wisselend beeld zien. In de afgelopen twee weken ging het, na een daling in de twee weken ervoor tot 160 besmettingen, weer om een stijging tot 244 besmettingen. Een zelfde beeld was te zien in de maand oktober van dit jaar, waarin het aantal in de eerste weken nog 135 was en naar 233 besmettingen steeg.