Van den Brink: ,,De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. De VoorleesExpress is bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. Juist nu, in deze moeilijke tijd, is het voor deze kinderen belangrijk dat de taalondersteuning gestimuleerd kan blijven”.