De nestkastjes waren bedoeld voor kool- en pimpelmezen, die er hun eitjes in kunnen leggen en hun jongen kunnen uitbroeden. Ze hingen op plekken waarvan door de gemeente was vastgesteld dat er eikenprocessierupsen te vinden waren.