De houding van Bos en diverse andere fractieleiders in de Staten stond in schril contrast met hun uitlatingen tijdens een eerder debat over de ‘kwestie Klein’ in het vragenuurtje in Provinciale Staten. Dat vond plaats naar aanleiding van een brief van Berends waarin hij de Statenleden ‘meenam’ in wat er speelde rond de waarnemend burgemeester. Hij vond dat nodig omdat het naar zijn oordeel ging...