Ook Gedeputeerde Jan Markink heeft zich al vaker uitgelaten over de zijns inziens door de tijd achterhaalde Wet Arhi. Hij vindt dat provincies meer verantwoordelijkheid moet worden toegekend om hun rol als toezichthouder op het bestuur van de gemeenten goed te kunnen uitoefenen. De regels in het beleidskader van de Wet Arhi kunnen daarmee volgens hem op gespannen voet staan. De genoemde Statenf...