,,Wanneer u of een familielid geconfronteerd wordt met de diagnose dementie is het belangrijk om na te denken over de toekomst. Hoe wilt u dat uw zaken geregeld worden als u of uw familielid dit niet meer zelf kan? Wie moet uw belangen behartigen? Welke beslissingen mag u als kind voor uw vader of moeder met dementie wel/niet nemen? Dit betreft onder andere bewindvoering, notariële volmacht en ...