Degene die aan de lijve met virus besmet waren geraakt of via nauwe familie- of vriendenbanden er mee aanraking kwamen, zullen naar deze tijd met leedwezen terugkijken.