Eind 2020 lag het aantal WW-uitkeringen in FoodValley beduidend hoger dan een jaar eerder. Door de coronacrisis nam het aantal uitkeringen vooral in maart en april sterk toe. Een schrale troost is dat de toename in FoodValley minder sterk was dan landelijk. De stijging was het sterkst bij jongeren. Zij werden extra hard geraakt, doordat ze vaak in de horeca en detailhandel non-food werken en va...