Scherpenzelers ouder dan vijfenvijftig hebben mogelijk nog herinneringen aan Bethel. Het pand dat vermoedelijk in 1794 is gebouwd door familie Homoet, is in 1970 gesloopt. Vanaf 1926 is het een aantal jaren in gebruik als evangelisatielokaal. Toen was er een afdeling van de NCGB, de Nederlandse Christelijke Gemeenschapsbond, gevestigd. Al een paar jaar daarvoor organiseert de Gemeenschapsbond e...